Poröse Referenzmaterialien

Gasadsorption

BAM-PM-101 SiO2
Zertifikat

BAM-PM-102 alpha-Al2O
Zertifikat

ERM®-FD107 Faujasit Typ Zeolith
Zertifikat | Bericht

BAM-P109 nanoporöses RM mit großer spezifischer BET-Oberfläche
Zertifikat | Bericht

BAM-P110 Titandioxid in der Modifikation "Anatas"
Zertifikat | Bericht

BAM-P114 Titandioxid in der Modifikation "Anatas" und "Rutil"
Zertifikat | Bericht

BAM-P115 Titandioxid in der Modifikation "Anatas"
Zertifikat | Bericht

BAM-P116 Titandioxid in der Modifikation "Anatas"
Zertifikat | Bericht


Quecksilber-Intrusion

ERM®-FD120 Aluminiumoxidperlen
Zertifikat | Bericht

ERM®-FD121 poröse Glasperlen
Zertifikat | Bericht

ERM®-FD122 poröse Glasperlen
Zertifikat | Bericht

ERM®-FD123 Filterrohrstücke
Zertifikat | Bericht

BAM-P124 makroporöse Flachmembranstücke
Zertifikat

BAM-P125 makroporöse Flachmembranstücke
Zertifikat

BAM-P126 makroporöse Flachmembranstücke
Zertifikat

BAM-P127 Aluminiumoxidperlen
Zertifikat

BAM-P128 makroporöse Aluminiumoxidkeramik
Zertifikat | Bericht