Unalloyed steel

F 013-1 Unalloyed steel
Certificate

F 017-1 Unalloyed steel
Certificate

F 020-2 Unalloyed steel
Certificate

F 021-1 Unalloyed steel
Certificate

F 022-1 Unalloyed steel
Certificate

F 023-1 Unalloyed steel
Certificate

F 024-1 Unalloyed steel
Certificate

D 030-4 Steel Typ 60-2
Certificate

D 031-3 Unalloyed steel
Certificate

D 032-2 Steel with 0.27% carbon - 0.56% manganese steel
Certificate

D 035-2 1,3% Carbon steel
Certificate

D 036-1 Tool steel C85 W2, no. 1.1630
Certificate

D 042-1 0,05% Niobium steel
Certificate

D 049-1 unalloyed steel
Certificate

B 051-1 0,1% Sulfur steel
Certificate

B 054-1 0,09% Phosphorus steel
Certificate

B 055-2 0,5% Carbon steel
Certificate

B 056-2 0,8% Carbon steel
Certificate

B 057-2 0,05% Carbon steel (BS/DIN EN 10130)
Certificate

B 058-2 0,15% Sulfur steel (BS 1429)
Certificate

B 059-2 0,7% Carbon steel (BS EN 10277)
Certificate

B 060-1 0,1% Carbon steel
Certificate

B 061-1 0,2% Carbon steel
Certificate

B 064-1 Nb/Ti interstitial free steel (EN 10130 and EN 10142)
Certificate

D 077-3 unalloyed steel
Certificate

D 079-2 Free cutting steel
Certificate

F 081-1 Unalloyed steel
Certificate

D 082-1 Free cutting steel
Certificate

D 083-1 Unalloyed steel
Certificate

D 083-2 Unalloyed steel 1.0335
Certificate

B 084-1 Unalloyed steel
Certificate

B 085-1 Unalloyed steel
Certificate

B 086-1 Unalloyed steel
Certificate

B 087-1 Unalloyed steel
Certificate

B 090-1 1% Carbon steel
Certificate

B 091-1 0,5% Carbon steel
Certificate

B 096-2 Low sulfur low calcium steel (BS EN 10025)
Certificate